§ 1. Formy płatności i dostawy

 1. Bubba Gamp umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie.
 3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 4. Bubba Gamp zwalnia z zapłaty za przesyłkę w przypadku dokonania zakupów za kwotę przekraczającą 300 zł, w tym wypadku przesyłka zostanie dostarczona do Klienta bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. Termin realizacji zamówienia w sklepie to 72 godziny (dotyczy dni roboczych) od momentu zarejestrowania wpłaty na koncie Bubba Gamp.
 3. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Bubba Gamp
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
 5. Jeżeli Bubba Gamp nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 3. Wymiana towaru

 1. W przypadku gdy rozmiar zakupionego towaru jest nieodpowiedni istnieje możliwość wymiany na inny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia wymienianego towaru jest jego idealny stan: towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony ani uszkodzony.
 2. Fakt dokonania wymiany Klient musi zgłosić drogą elektroniczną na adres: sklep@bubbagamp.pl
 3. Podlegający wymianie towar wraz z dowodem zakupu należy przesłać do BUBBA GAMP ul. Górczewska 124 (Wola Park), 01-460 Warszawa z dopiskiem Wymiana Bubba Gamp
 4. Bubba Gamp realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową.
 5. Koszt przesłania do Bubba Gamp wymienianego towaru pokrywa Klient.
 6. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Bubba Gamp.

§ 4. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest przesłać do Bubba Gamp, na adres Bubba Gamp, ul. Górczewska 124,  (Wola Park), 01-460 Warszawa, zwracany towar wraz z dowodem zakupu z dopiskiem ZWROT Bubba Gamp