Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
  2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest przesłać (na własny koszt) do BUBBA GAMP ul. Moniuszki 17/1 26-600 Radom zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem Odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ) i oryginałem paragonu.