1. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

  1. Reklamacje należy składać na adres BUBBA GAMP ul. Krowia 6/18, 03-711 Warszawa z dopiskiem Reklamacja BUBBA GAMP
  2. Składając reklamację należy dostarczyć na własny koszt do BUBBA GAMP reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
  3. BUBBA GAMP rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta BUBBA GAMP naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

2. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
  2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest przesłać do BUBBA GAMP ul. Krowia 6/18, 03-711 Warszawa zwracany towar wraz z dowodem zakupu z dopiskiem ZWROT BUBBA GAMP